<div align="center"> <h1>schiiiwasser - pro pro projekt jest w drodze... sprawdz to czlowiek!!!</h1> <h3>schiiiwasser i wszystko jasne</h3> <p>schiiiwasser</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.czacki.edu.pl/~k1fry/villach/index.html" rel="nofollow">http://www.czacki.edu.pl/~k1fry/villach/index.html</a></p> </div>